תקנון

אתר AradLine נבנה כשירות לתושבי ערד , על מנת להנגיש את כלל עסקי ערד 

לתושבי העיר  במקום אחד, בצורה נוחה, פשוטה וקלה לשימוש.

טרם פרסום הודעה בפורומים העומדים לרשותכם , אנא קראו את כללי השימוש באתר זה:

 

1. AradLine לא תשא באחריות לנזקים הנגרמים משימוש במידע הנמצא באתר  באף היבט משפטי.

 

2. האחריות על השימוש במידע של המשרות המתפרסמות בעמוד דרושים והנגזר משימוש במידע זה

    חלה על המשתמשים והמפרסמים בלבד.

 

3. Aradline לא תשא באחריות לפרסום מוטעה, לא מדוייק, של מוצרים המתפרסמים בפורום מוצרים יד שנייה.

 

     על משתמשי הפורום חלה החובה לשימוש בשפה נאותה, משתמש היעבור על חוקים אלו יורחק לצמיתות .