מדיניות פרטיות האתר

מדיניות פרטיות

פרטיותכם חשובה באופן קריטי לנו. ב- N.A.M App&Web 2016, יש לנו כמה עקרונות יסוד:

• אנחנו לא מבקשים ממך מידע אישי, אלא אם כן אנחנו באמת צריכים את זה. (אנחנו לא יכולים לעמוד שירותים לבקש ממך דברים כמו מינך או רמת הכנסה ללא סיבה נראית לעין.)

• אנחנו לא חולקים את המידע האישי שלך עם איש מלבד לציית לחוק, לפתח את המוצרים שלנו, או להגן על זכויותינו.
• איננו מאחסנים את המידע האישי על השרתים שלנו אלא אם הדבר נדרש לצורך תפעול שוטף של אחד מהשירותים שלנו.
בשנת הרשתות החברתיות שלנו ומוצרי יישומים ניידים, אנו שואפים לעשות את זה פשוט ככל האפשר כדי שתוכל לשלוט במה גלוי לציבור, נתפס על ידי מנועי חיפוש, יישאר פרטי, וכן יימחק לצמיתות.

להלן מדיניות הפרטיות שלנו אשר משלבת המטרות הבאות:

N.A.M App & Web 2016 מפעילה אתרים מספר כולל N.A.M App & Web 2016 (להלן, "אתרי אינטרנט"), כמו גם מספר יישומים ניידים עבור לקוחות שלנו (להלן, "יישומים"). זה N.A.M App & Web 2016, מדיניות לכבד את הפרטיות שלכם לגבי כל מידע שאנו עשויים לאסוף תוך הפעלת אתרי האינטרנט והיישומים שלנו.

מבקרים באתר ומשתמשי אפליקציה

N.A.M App & Web 2016, אוספת פרטים אישי לא-זיהוי מהסוג דפדפני אינטרנט ושרתים בדרך כלל למסור לציבור, כגון סוג הדפדפן, שפה מועדפת, אתר מפנה, ואת התאריך והשעה של כל בקשת מבקר. N.A.M App & Web 2016, "המטרה באיסוף מידע שאינו מזהה אישית היא להבין טוב יותר כיצד N.A.M App & Web 2016, האורח להשתמש אתרי אינטרנט ויישומים שלה. מעת לעת, N.A.M App & Web 2016, עשוי לשחרר פרטים אישיים לא-זיהוי במצטבר, למשל על ידי פרסום דו"ח על מגמות השימוש של אתרי האינטרנט או היישומים שלה.

N.A.M App & Web 2016, גם אוסף פוטנציאלי מידע זיהוי אישי כמו כתובות פרוטוקול האינטרנט (IP). מידע כזה יכול לכלול נתוני מיקום ומידע של משתמשי קצה. N.A.M App & Web 2016, אינו משתמש במידע כזה כדי לזהות למבקרים בו, לעומת זאת, לא לחשוף את המידע כאמור, למעט באותן הנסיבות שזה משתמש או חושף פרטים המאפשרים זיהוי אישי, כמפורט להלן.

איסוף של מידע זיהוי אישי

מבקרים מסוימים כדי N.A.M App & 2016, אתרי אינטרנט ומשתמשים האינטרנט של N.A.M App & Web 2016, יישומים לבחור אינטראקציה עם N.A.M App & Web 2016, בדרכים הדורשות N.A.M App & Web 2016, כדי לאסוף פרטים המאפשרים זיהוי אישי. כמות וסוג המידע N.A.M App & Web 2016, אוסף תלוי באופי של אינטראקציה. לדוגמא, אנו מבקשים המבקרים להירשם רשת חברתית בבית N.A.M App & Web 2016 לספק שם משתמש וכתובת הדוא"ל. מי להתקשר בעסקאות עם N.A.M App & Web 2016 - מתבקשים לספק מידע נוסף, כולל מידע אישי ופיננסי כפי הדרוש כדי לעבד עסקאות אלה. בכל מקרה, N.A.M App & Web 2016, אוסף מידע כזה רק במידה ככל שיהיה דרוש או ראוי כדי להגשים את התכלית של פעולות אורחי N.A.M App & Web 2016 N.A.M App & Web 2016, לא חושף פרטים המאפשרים זיהוי אישי למעט כמפורט להלן. מבקרים תמיד יכולים לסרב לספק פרטים המאפשרים זיהוי אישי, עם האזהרה כי הוא עשוי למנוע מהם מלעסוק הקשורות לאתרים מסוימים ופעילויות הקשורים לאפליקציה.

נתונים מצטברים

N.A.M App & Web 2016, עשוי לאסוף נתונים סטטיסטיים על התנהגות מבקרי האתרים משתמשים בו של ויישומיה. למשל, N.A.M App & Web 2016, עשוי לפקח על הרשתות חברתיות הפופולריות ביותר על App N.A.M & אתר אינטרנט 2016. N.A.M App & Web 2016, עשוי להציג את המידע הזה בפומבי או לספק אותו לאחרים. עם זאת, N.A.M App & Web 2016, לא חושף פרטים המאפשרים זיהוי אישי למעט כמפורט להלן.

הגנת מידע זיהוי אישי מסוים

NAM App & Web 2016, חושף פוטנציאל זיהוי אישי ואת פרטי זיהוי אישי רק לאלה מעובדיה, קבלנים וארגונים המזוהים כי (i) צריך לדעת את המידע על מנת לעבד אותו על NAM App & Web 2016, מטעם או לספק השירותים הזמינים ב NAM App & 2016, אתרי אינטרנט ויישומי אינטרנט, וכן (ii) כי הסכימו שלא לחשוף אותה לאחרים. חלק מעובדי אלה, קבלנים ומהארגונים המסונפים עשוי להיות ממוקם מחוץ למדינתך; באמצעות N.A.M App & Web 2016, אתרי אינטרנט ויישומים, אתה מסכים להעברת מידע כזה אליהם. N.A.M App & Web 2016, לא להשכיר או למכור פוטנציאלי זיהוי אישי ואת פרטי זיהוי אישי לכל אחד. מלבד לעובדיה, קבלנים ומהארגונים המסונפים, כמתואר לעיל, NAM App & Web 2016, חושף פוטנציאל זיהוי אישי ואת פרטי זיהוי אישי רק כאשר נדרש לעשות כן על פי דין, או כאשר NAM App & Web 2016, מאמינה בתום לב כי גילוי נדרש במידה סבירה כדי להגן על הרכוש או הזכויות של App NAM & Web 2016, צדדים שלישיים או לציבור הרחב. אם אתה משתמש רשום של App NAM & Web 2016, אתרי אינטרנט או יישומים סיפקו את כתובת הדוא"ל שלך, NAM App & Web 2016, עלול מדי פעם לשלוח לך הודעת דוא"ל כדי לספר לך על תכונות חדשות, לבקש משוב שלך, או פשוט לשמור אותך מעודכן עם מה קורה עם NAM App & Web 2016, ואת המוצרים שלנו. אנחנו בעיקר משתמשים בבלוגי המוצרים השונים שלנו לתקשר מידע מסוג זה, כך אנו מצפים לשמור סוג זה של דואר אלקטרוני עד למינימום. אם אתם שולחים אלינו בקשה (למשל באמצעות אימייל תמיכה או באמצעות אחד של מנגנוני המשוב שלנו), אנו שומרים לעצמנו את הזכות לפרסם את זה כדי לעזור לנו להבהיר או להגיב לבקשתך או לעזור לנו לתמוך במשתמשים אחרים. N.A.M App & Web 2016, לוקח את כל האמצעים הדרושים באופן סביר על מנת להגן מפני גישה, שימוש, שינוי או השמדה לא המורשים של פוטנציאל זיהוי אישי ואת פרטי זיהוי אישי.

עוגיות

קובץ Cookie הוא מחרוזת של מידע כי אתר מאחסן במחשב מבקר, וכי דפדפן המבקר מספק לאתר בכל פעם חוזרת המבקר. N.A.M App & Web 2016, משתמשת בקובצי cookie כדי לסייע N.A.M App & Web 2016, לזהות ולעקוב אחר מבקרים, השימוש שלהם של N.A.M App & Web 2016, אינטרנט, והעדפות גישה לאתר האינטרנט שלהם. NAM App & Web 2016 מבקרים אשר אינם מעוניינים לקבל cookies נשמרים במחשבים שלהם צריך להגדיר את הדפדפנים שלהם לסרב עוגיות לפני השימוש NAM App & Web 2016, אינטרנט, עם החיסרון שתכונות מסוימות של NAM App & Web 2016, אתרי אינטרנט לא יתפקדו כראוי ללא סיוע עוגיות.

מודעות

מודעות המוצגות על כל אתרי האינטרנט או היישומים שלנו עשויות להיות מועברות למשתמשים על ידי שותפי פרסום, אשר עשוי להגדיר קובצי cookie. עוגיות אלה מאפשרים שרת המודעות כדי לזהות את המחשב שלך בכל פעם שהן שולחות לך פרסומת מקוונת כדי לאסוף מידע אודותיך או אחרים המשתמשים במחשב שלך. מידע זה מאפשר לרשתות מודעות, בין היתר, לספק לך פרסומות ממוקדות העשויות להיות שהכי מעניין אותך. מדיניות פרטיות זו מכסה את השימוש בעוגיות על ידי N.A.M App & Web 2016, ואינה מכסה את השימוש בעוגיות על ידי כל מפרסמים.

שינויים במדיניות הפרטיות

למרות שרוב השינויים צפויים להיות קלים, N.A.M App & Web 2016, עשויה לשנות את מדיניות הפרטיות שלה מעת לעת, והן N.A.M App & Web 2016, "לפי שיקול דעתה הבלעדי. N.A.M App & Web 2016, מעודד את המבקרים לבדוק בדף זה לעתים קרובות עבור כל שינוי במדיניות הפרטיות שלה. אם יש לך חשבון N.A.M App & Web 2016, כדאי גם לבדוק לוח המחוונים הרשת החברתית שלך עבור התראות לשינויים אלה. המשך שימוש באתר לאחר כל שינוי במדיניות פרטיות זו יהווה את הסכמתך שינוי כזה.

הערה: מסמך מדיניות פרטיות זו זמין תחת רישיון Creative Commons שיתוף זהה. מסמך זה נגזר היצירה המקורית על ידי Automattic, סן פרנסיסקו, קליפורניה, מחברי העולם WordPress.com המפורסם.

האם הינך מסכים לתנאי השימוש?