אילת קירשנברג ייעוץ ותכנון אדריכלי

שירותים עסקיים - טופס 4

אילת קירשנברג ביצעה תפקידים במערכת הציבורית- אדריכלית הועדה המקומית בועדה המקומית מרחבית לתכנון ובניה תמר-רמת נגב-ערבה תיכונה.

בדקה תכניות מתאר במשרד הפנים מחוז דרום. בעת עבודתה פגשה אנשים רבים עם תסכול רב עקב
אי יכולת להתמודד עם דרישות החוק לגבי בניה ואיכלוס. 

על כן הגיעה למסקנה כי ראוי לעזור ולסייע בענין זה. הנושא הקריטי – טופס 4 (איכלוס) וזוהי ההצעה העסקית שלה
לעזור לכל מי שמעוניין וזקוק לקבל את טופס 4.

 איימיל : eilatde@bezeqint.net

טלפון: 

052-22767347